ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จัดสอบ o-net 2561
นักเรียน:ชุดนักเรียน/โรงเรียนบ้านปลายดาบ สทศ.
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ชั้นปมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จัดสอบ o-net 2561
นักเรียน:ชุดนักเรียน/โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สทศ.
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ทำบุญตักบาตร
ชุดผ้าไทยวันศุกร์ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 เตรียมรับการประเมินครูดีเด่น ผอ.ดีเด่น รร.ดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2562
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
06 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 แข่งขันศิลหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ประจำปี 2561
จ.บุรีรัมย์
22 พ.ย. 61 กิจกรรมลอยกระทง
ชุดไทยพื้นบ้าน โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
16 พ.ย. 61 กีฬาภายในโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ประจำปีการศึกษา 2561
ชุดกีฬาตามคณะสี โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
ครูและนักเรียน ชุดลูกเสือ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
19 ธ.ค. 60 รับประเมินโครงการเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
06 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาโรงเรียนในกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี ประจำปีการศึกษา 2560
04 ธ.ค. 60 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
ครู ชุดเครื่องแบบสีกากี/นักเรียน ชุดนักเรียน โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
19 ต.ค. 60 คณะครูอบรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ประจำ 2560
สพป.ปักธงชัย เข้ารับการอบรมวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00-16.00 น. (บ่าย)
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
13 ต.ค. 60 เปิดนิทรรศการห้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9
ห้องประชุมอเนกประสงค์/ข้าราชการครู ชุดปกติขาว โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
09 ต.ค. 60 ถึง 10 ก.ย. 60 แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
05 ต.ค. 60 ประเมินโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
02 ต.ค. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 สอบปิดภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
16 ม.ค. 60 วันครู
13 ม.ค. 60 จัดกิจกรรมวันเด็ก
09 ม.ค. 60 คณะครูเข้ารับการอบรม สะเต็ม
นางสาวพชรินทร์ พุทธบุตร
24 พ.ย. 59 ถึง 25 พ.ย. 59 กรีฑากลุ่มสมเด็จฯ
17 พ.ย. 59 ถึง 22 พ.ย. 59 กีฬากลุ่มสมเด็จฯ
31 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2559
10 ต.ค. 59 สั่งปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
06 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ การงานอาชีพ
03 ต.ค. 59 ถึง 04 ต.ค. 59 วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1
22 พ.ค. 59 คุณครูทุกท่านพบผอ.เขตพื้นที่
19 พ.ค. 59 คณะครู นักเรียน ฟังธรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
13 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศผู้ปกครอง มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
11 พ.ค. 59 คณะครูประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559
19 ก.พ. 59 เลี้ยงเพลพระที่โรงเรียน
14 ก.พ. 59 ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพกับอำเภอปักธงชัย
13 ก.พ. 59 นักเรียนป .1 ถึงป.6 ร่วมสอบทักษะด้านคิดคำนวณ
10 ก.พ. 59 ถึง 17 ก.พ. 59 นักเรียนชั้นป.6 และชั้น ม.3 ร่วมค่ายติว
30 ธ.ค. 58 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวยงาม
22 ธ.ค. 58 ถึง 26 ธ.ค. 58 กีฬา -กรีฑา ระดับเขตพื้นที่ฯ ที่อำเภอวังน้ำเขียว
16 ธ.ค. 58 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

14 ธ.ค. 58 ถึง 16 ธ.ค. 58 ลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่าย

12 ธ.ค. 58 เด็กดีวีสตาร์ที่กทม.

04 ธ.ค. 58 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

20 พ.ย. 58 ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เมืองทองธานี

15 พ.ย. 58 นักเรียนเข้าสอบธรรมะทางก้าวหน้าระดับจังหวัด

นางวรีรัตน์ เจริญวัย
15 พ.ย. 58 ร่วมงานทอดกฐินวัดป่าโคกศิลาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
13 พ.ย. 58 กีฬากรีฑาภายใน(กีฬาสี)

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
04 พ.ย. 58 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.)

02 พ.ย. 58 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

01 พ.ย. 58 ร่วมงานทอดกฐินวัดโคกศิลาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

30 ต.ค. 58 ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

09 ต.ค. 58 สั่งปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
07 ต.ค. 58 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
06 ต.ค. 58 เตรียมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาเป็นสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65  ระดับเขตพื้นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558

งานวิชาการ
19 ส.ค. 58 ถึง 21 ส.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายธรรมะ
ชุดขาว นางวรีรัตน์ เจริญวัย
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
สีฟ้า นางนันท์ณภัส ปาโส
12 มิ.ย. 57 ไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน

16 พ.ค. 57 ส้วมสะอาดรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557
15 พ.ค. 57 ประชุมครูซักซ้อมความเข้าใจรับเปิดเทอมใหม่
14 พ.ค. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
16 ม.ค. 57 ร่วมงานวันครู
10 ม.ค. 57 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
10 ม.ค. 57 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
06 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 ประกวดโรงเรียนและครูดีเด่นประเภทต่างๆเนื่องในวันครูปี2557
25 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 ลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
20 ธ.ค. 56 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่บริษัทจิมทอมสันฟาร์มทุกระดับชั้น
16 ธ.ค. 56 นักเรียนป.1-3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
14 ธ.ค. 56 ร่วมกิจกรรมเด็กดีV-star ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
04 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมวันพ่อ,ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,ต้อนรับทหารจากประเทศออสเตรเลีย
30 พ.ย. 56 นักเรียนสอบธรรมะ
28 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 ร่วมแข่งขันกร๊ฑากลุ่มสมเด็จฯสนามโรงเรียนพรหมราช
25 พ.ย. 56 จัดงานวันวชิราวุธ ประจำปี2556
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
19 พ.ย. 56 ถึง 21 พ.ย. 56 ร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มสมเด็จฯ
19 พ.ย. 56 ร่วมแข่งขันกีฬา -กรีฑาระดับกลุ่มสมเด็จฯ
07 พ.ย. 56 ถึง 08 พ.ย. 56 แข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน
01 พ.ย. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
01 พ.ย. 56 ต้อนรับคุณครูย้าย
13 ส.ค. 56 ร่วมงานมหกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไบเทคบางนา
09 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 56 จัดงานวันอาเซียนเดย์แบบเล็กๆ
05 ส.ค. 56 รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
05 ส.ค. 56 รับการประเมินประกันภายในสถานศึกษา
29 ก.ค. 56 วันสุนทรภู๋+วันภาษาไทย
24 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 ค่ายธรรมะป.4-6
19 ก.ค. 56 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
19 ก.ค. 56 ถวายเทียนพรรษา
05 ก.ค. 56 ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่โรงเรียนแหลมรวกบำรุง
ชุดไทยๆ
01 ก.ค. 56 จัดกิจกรรมกล่าวคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ
ชุดลูกเสือ
01 ก.ค. 56 จัดกิจกรรมกล่าวคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ
ชุดลูกเสือ
26 มิ.ย. 56 อ่านสารรมต.ศธ.และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
นางประนอม จำลอง
22 มิ.ย. 56 ถึง 23 มิ.ย. 56 คณะครูเป็นกรรมการคุมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
14 มิ.ย. 56 ถึง 15 มิ.ย. 56 ร่วมงานวันรักษ์ภาษาไทย ที่ อำเภอครบุรี
08 มิ.ย. 56 ผอ.เขต 3 พบครูที่ มทส.
เสื้อชมพู
06 มิ.ย. 56 ไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556
29 มี.ค. 56 ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมที่โรงแรมปัญจดารา
29 มี.ค. 56 สั่งปิดภาคฤดูร้อน
28 มี.ค. 56 ถึง 29 มี.ค. 56 ครูบุหลันอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของสพป.นม.3
25 มี.ค. 56 อนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้น
22 มี.ค. 56 ประชุมครูสรุปผลการดำเนินการและเตรียมการเกิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556
20 มี.ค. 56 วันธงชัยครั้งที่ 3 ประกาศผลสอบ มอบทุนการศึกษา
18 มี.ค. 56 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มอบเงินบริจาคสิ่งของ
15 มี.ค. 56 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.4 - ม.3
13 มี.ค. 56 ค่ายวิทย์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-3
11 มี.ค. 56 ถึง 13 มี.ค. 56 สอบวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้น
05 มี.ค. 56 สนามสอบป.2 ป.5 และม.2
21 ก.พ. 56 สอบป.3 NT
สนามสอบชั้นป.3 NT.
23 ม.ค. 56 ร่วมโรยดอกดาวเรืองที่จ.นครปฐม
17 ม.ค. 56 ตำรวจทางหลวงมอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์
16 ม.ค. 56 ร่วมงานวันครู
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
23 ธ.ค. 55 ถึง 25 ธ.ค. 55 ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายที่ อำเภอปากช่อง
04 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
11 ต.ค. 55 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2555
02 ต.ค. 55 ถึง 08 ต.ค. 55 วัดและประเมินผลความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วัดและประเมินผลความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 อ่านคล่อง เขียนคลอง ภาษาไทย ระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖
วิชาการ
01 ต.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 ร่วมแข่งขันกีฬา -กรีฑาของกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ร่วมแข่งขันกีฬา -กรีฑาของกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี
28 ก.ย. 55 โรงพยาบาลปักธงชัยขอความร่วมมือซ้อมอัคคีภัยประจำปี 2555
17 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2555
29 ส.ค. 55 ถึง 30 ส.ค. 55 แข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสมเด็จฯที่โรงเรียนบ้านปลายดาบ
29 ส.ค. 55 รับ Tablet จำนวน 25 เครื่อง ที่โรงเรียนครบุรีวิทยา
28 ส.ค. 55 ร่วมงานเปิดประตูสู่อาเซียนของกลุ่มสมเด็จฯ
ร่วมงานเปิดประตูสู่อาเซียนของกลุ่มสมเด็จฯ ที่โรงเรียนบ้านปลายดาบ
ชุดอินโดนีเซีย งานวิชาการ
23 ส.ค. 55 คณะครู นักเรียนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ที่ ไบเทคบางนา กทม.
14 ส.ค. 55 คณะครู นักเรียนร่วมเข้าค่ายธรรมะที่วัดป่าโคกศิลา จัดโดย อบต.ธงชัยเหนือ
06 ส.ค. 55 ถึง 10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
22 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555
18 พ.ค. 55 เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและปรับถมดินภายในบริเวณโรงเรียน
15 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนจาก 14 พฤษภาคม 2555 เป็น 15 พฤษภาคม 2555
14 พ.ค. 55 ผอ.สพป.นม.3 พบเพื่อนครู
ผอ.สพป.นม.3 พบเพื่อนครู ที่ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น. รายงานตัว  แต่งกายชุดสีชมพู(เสื้อสูททีมโรงเรียน) เลื่อนเปิดเรียนเป็น 15 พฤษภาคม 2555
เสื้อชมพูโรงเรียน
12 พ.ค. 55 สมาชิกสหกรณ์เชิญเลือกตั้ง
สมาชิกสหกรณ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ มทส. นม.
01 พ.ค. 55 ถึง 17 พ.ค. 55 ประกาศสอบราคาราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำและปรับถมดินภายในบริเวณโรงเรียน
11 เม.ย. 55 ร่วมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555
ด้วยศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย สพป.นม.3 ร่วมกับชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน และสมาคมพุทธสมาคมอำเภอปักธงชัย ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2555 ทำบุญถวายภัตราหารเพล สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวอดีตข้าราชการผู้สูงวัย ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ณ ศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ศูนย์ประสานงานและบริการทางการศึกษาปักธงชัย สพป.นม.3 ร่วมกับชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอปักธงชัย, สมาคมผู้ประกอบว
09 เม.ย. 55 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จ้นทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จ้นทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมส่วนกลางทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น.
06 เม.ย. 55 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร ชุดสุภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
25 มี.ค. 55 ถึง 27 มี.ค. 55 คณะครูทัศนศึกษาจังหวัดระยอง
สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
15 มี.ค. 55 นำนักเรียนทัศนศึกษา อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
14 มี.ค. 55 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันกีฬานักเรียน ครู ผู้ปกครอง และโรงเรียนตะวันชัยวิทยา
ชุดกีฬา โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สนามสอบป.3และม.2
8-9 มีนาคม 2555 เป็นสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาการ
05 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 การดำเนินการสอบวัดผลคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554
ปกติ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
27 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 การดำเนินการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554
       27 กุมภาพันธ์ 2555 สอบชั้น ป. 6
28 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 สอบชั้น ม. 3
สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
21 ก.พ. 55 ประชุมผู้บริหารกลุ่มสมเด็จพระธีรญาณมุนี
ประชุมผู้บริหาร เรื่องการดำเนินการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2554
สุภาพ กลุ่มฯสมเด็จฯ
06 ธ.ค. 54 6 ธันวาคม 2554 ร่วมปั้นอีเอ็มบอลที่สนามกีฬาค่ายสุรนารี
6 ธันวาคม 2554 ร่วมปั้นอีเอ็มบอลที่สนามกีฬาค่ายสุรนารี นักเรียน 40 คน พร้อมคณะครู
05 ธ.ค. 54 ร่วมงานวันพ่อหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ปกติขาว
01 ธ.ค. 54 ถึง 04 ธ.ค. 54 ร่วมงานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ค่ายลูกเสืออ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สพป.นม.3
28 พ.ย. 54 ถึง 29 พ.ย. 54 การแข่งขันกรีฑากลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โรงเรียนวัดพรมราช กลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี
22 พ.ย. 54 ถึง 24 พ.ย. 54 การแข่งขันกีฬากลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โรงเรียนบ้านหัน/ไผ่สีสุก/อาจวิทยาคาร กลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี
17 พ.ย. 54 ถึง 18 พ.ย. 54 การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารและโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นม.3
01 พ.ย. 54 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
28 ต.ค. 54 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2ประจำปี 2554
06 ต.ค. 54 ถึง 10 ต.ค. 54 ผู้บริหาร - คณะครูจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2555

ผู้บริหาร - คณะครูจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2555

03 ต.ค. 54 ถึง 05 ต.ค. 54 วัดผลการเรียนของนักเรียนทุกระกับชั้น
สอบวัดผลการเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
07 ก.ย. 54 ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดจากวัสดุผสม

ชาวบ้านโคกศิลา ขอเรียนเชิญ ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดจากวัสดุผสมวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา โดย นายสิทธิศักดิ์ พรประเสริฐสุข นายอำเภอปักธงชัยเป็นประธาน

สุภาพ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
17 ส.ค. 54 นำนักเรียนชั้นอนุบาล -ม.3 ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ม.ราชภัฎนครราชีมา
สุภาพ
15 ส.ค. 54 ถึง 16 ส.ค. 54 นักเรียน ชั้นป.4-6และม.1-3 เข้าค่ายธรรมะที่ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
ขาว
11 ส.ค. 54 จัดงานวันแม่แห่งชาติ
05 ส.ค. 54 คณะครู นักเรียนดูงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขาว - ดำ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
15 ก.ค. 54 ถึง 18 ก.ค. 54 หยุดเรียน 4วัน ทำบุญสร้างกุศลเพิ่มบารมีบุญ พักผ่อน...
14 ก.ค. 54 ถวายเทียนพรรษาวัดในเขตบริการของโรงเรียน
 
1.วัดโคกศิลา
2.วัดป่าโคกสิลา
3.วัดฉัตรมงคล
4.วัดโนนทอง
5.วัดใหม่รวมจิต
แต่งกายสุภาพเน้นผ้าไทย คณะครูทุกท่าน
11 ก.ค. 54 ถึง 13 ก.ค. 54 สมศ.ตรวจเยี่ยม(รอบสาม)โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
27 มิ.ย. 54 จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
งานเฝ้าระวังยาเสพพติดในสถานศึกษาโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
(นางประนอม  จำลอง)เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เรื่อง
โทษและพิษภัยของยาเสพติดเนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)
07 มิ.ย. 54 ประชุมกลุ่มฯ และผอ.เขตพบครู
        วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 09 .00น. ประชุมข้าราชการครูของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี
   วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 12 .00น.   รายงานตัว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบเพื่อนครู
แต่งกายชุดสุภาพ
06 มิ.ย. 54 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านระเริง 6 มิ.ย.54
วันที่ 6 มิถุนายน 2554  ท่าน ผอ.เมธี คอบตะขบ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ศึกาดูงานที่ โรงเรียนบ้านระเริง   อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
ชุดข้าราชการครู นายเมธี คอบตะขบ
18 พ.ค. 54 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2554

09 พ.ค. 54 ถึง 12 พ.ค. 54 ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

17 เม.ย. 54 ถึง 18 เม.ย. 54 ครอบครัวธงชัยเหนือพักผ่อนประจำปีร่วมกัน
ครอบครัวธงชัยเหนือพักผ่อนประจำปีร่วมกัน ที่จังหวัดจันทบุรี
12 เม.ย. 54 รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ศูนย์ประสานงานอำเภอปักธงชัย รองฯเมธา ชาญเมธี
09 เม.ย. 54 ถึง 10 เม.ย. 54 เชิญชม การแข่งขันกีฬาเยาวชนบ้านโคกศิลา
เชิญชมกีฬาต้านยาเสพติด บ้านโคกศิลา ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2554 ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
02 เม.ย. 54 ประชุมร่วมกับชาวบ้านโคกศิลา

หอประชุมเอนกประสงค์หมู่บ้าน เวลา 18.30 น. ผู้ใหญ่บ้าน(ประธานกรรมการโรงเรียน)
28 มี.ค. 54 ประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียน
นัดประชุมคณะครูก่อนปิดภาคเรียนเพื่อสรุปผลงานประจำปีการศึกษา2553  และวางแผนงานพร้อมทั้งมอบหมายงานในปีการศึกษา2554
ห้องประชุมโรงเรียน/ชุดสุภาพ ผู้อำนวยการ
25 มี.ค. 54 ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ"วันธงชัย ครั้งที่ 1" 25 มีนาคม 2554

22 มี.ค. 54 รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกรอบสาม
สพป.นม.3 แต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมินเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ3
ห้องประชุมโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา/ชุดผ้าไทย ผู้บริหาร
17 มี.ค. 54 คณะครูอบรมการประกันคุณภาพรอบ3
คณะครูอบรมการประกันคุณภาพรอบ3 ที่โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
ที่โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ชุดสุภาพ กลุ่มฯสมเด็จพระธีรญาณมุนี
15 มี.ค. 54 ถึง 18 มี.ค. 54 ต่อเติมรั้วโรงเรียน

รั้วโรงเรียนด้านหลัง ครูสมพันธ์/ช่างครุภัณฑ์3 นายประมาณ
15 มี.ค. 54 ขอเชิญคณะครูประชุม
ประชุมคณะครูเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ"วันธงชัย ครั้งที่ 1" และแจ้งขอราชการ ปรึกษาหารือ
ชุดสุภาพ ผู้บริหาร
14 มี.ค. 54 ตรวจข้อสอบกลุ่มฯสมเด็จ ชั้นป.3 และป.6

12 มี.ค. 54 ถึง 13 มี.ค. 54 จัดสนามสอบ กศน.ธงชัยเหนือ

10 มี.ค. 54 คณะครูศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น

02 มี.ค. 54 การสอบวัดคุณภาพการศึกษาLAS

ถึง 08 ส.ค. 55 วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬากรีฑาสีภายใน