ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ของฝากจากครูใหญ่
ข้อคิดสะกิดใจ
   "When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side."

   เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่ และเชื่อใจในตัวเองว่าสองมือของคุณสามารถทำให้คุณฝ่าฟันช่วงวิกฤตและผ่านมัน ไปได้
คติพจน์

• การทำความดี มีได้ทุกโอกาส ความประมาททำให้พลาดจากความดี
• ความดี ให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสมหวังในเบื้องหน้า
• ความชั่ว ให้ความขุ่นใจในเบื้องหลังให้ความผิดหวังในเบื้องหน้า
• ถ้าเมตตาเกินประมาณ จะพบคนพาลทั่วเมือง
• ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุด
• ถ้ากล้าจนเกินงาม จะพบกับความเดือดร้อน
• มัวเมาในสิ่งที่ตนเองได้ หลงไหลในสิ่งที่ตนมี คือการสร้างเรือนจำขังตัวเอง
• ถ้าทำมักง่าย จะวุ่นวายภายหลัง
• ถ้าทำใจร้อน จะร้อนใจภายหลัง
• เห็นโทษในสิ่งที่ตนได้ เห็นภัยในสิ่งที่ตนมี คือความเป็นอิสระในโลก
• ถ้าเห็นแก่ได้ จะเสียใจภายหลัง
• ถ้าเห็นแก่กิน จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
• ถ้าพูดพล่อย ๆ จะเสื่อมถอยความนับถือ
• ถ้าสบายเมื่อหนุ่ม จะกลุ้มใจเมื่อแก่
• ถ้าทำตามใจชอบ จะได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจ
• ถ้าทำบาปแลกบุญ จะขาดทุนเรื่อยไป
• ถ้าเห็นแก่ธรรม สุขเลิศล้ำตลอดกาล
• คนที่ไม่รักษาเวลา คือคนฆ่าตัวเอง
• อดีตคือความฝัน ปัจจุบันคือภาพมายา อนาคตคือความไม่แน่นอน
• ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวของเราเอง
• โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
• เมตตาคนอื่น เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง
• อย่าระแวงคนอื่น ยิ่งกว่าระวังตัวเอง
• ชีวิตไม่พอกับตัณหา เวลาไม่พอกับความต้องการ
• ที่พักครั้งสุดท้ายของชีวิต คือป่าช้า
• ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม ความล่มจมจะตามมา
• ถ้าทำงานเห็นแก่หน้า จะพบกับปัญหาเรื่อยไป
• ถ้าทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
• ถ้ากลัวเกินไป จะทำอะไรไม่สำเร็จ
• ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุด
• ถ้าขาดความพอดี จะเป็นหนี้ตลอดกาล
• ถ้าหวังแต่ความสนุก จะพบความทุกข์มหันต์
• ถ้าขาดความยั้งคิด ชีวิตจะหมดความหมาย
• ถ้าทำใจให้สงบ จะพบรักความสุขเยือกเย็น
• ถ้ามีความพอดี จะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก
• ถ้ามีแต่ความงก จะเป็นยาจกในเรือนเศรษฐี
• ถ้ามีเมตตาจิต จะมีญาติมิตรทั่วบ้าน
• จงพอใจในชีวิตของตัวเอง โดยมิต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่น
• ถ้าคิดถึงแต่ความหลัง จะพบรังแห่งความเศร้า
• ถ้ามีแต่ความมัวเมา จะพบความปวดร้าวภายหลัง
• ถ้าทำดีเพื่อเด่น จะถูกเขม่นจากญาติมิตร
• ถ้าทำความดีด้วยน้ำจิต จะมีชีวิตอยู่อย่างสบาย
• ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่น จะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง
• อย่าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว จงทำตัวเป็นผู้ให้ด้วย
• อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้
• ถ้ารู้จักใช้เวลา ชีวิตจะมีค่ากว่านี้
• อย่าทำตัวให้เด่นกว่างาน จงพยายามทำงานให้เด่นกว่าตัว
• อย่าทำบ้านให้แข็งแรงกว่าพื้นฐาน จงทำพื้นฐานให้แข็งแรงกว่าบ้าน
• อย่าพยายามทำสิ่งที่ได้ให้เท่ากับใจ จงพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้
• ถ้าไม่กินอยู่เท่าที่มี จะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้
• ถ้ามั่วสุมกับอบายมุข จะพบความทุกข์ในเบื้องปลาย
• ถ้าทำหูเบาเอาเขาว่า จะต้องน้ำตาตกใน
• ถ้าพูดโดยไม่คิด เท่ากับพ่นลมพิษใส่คนอื่น
• ถ้าจริงจังกับโลกเกินไป จะต้องตายเพราะความเศร้า
• ถ้าต้องการความเป็นอิสระ ให้พยายามชนะตัวเอง
• ถ้าไม่รู้จักความทุกข์ จะพบกับความสุขได้ที่ไหน
• ถ้าไม่ยอมปล่อยวาง จะพบกับความว่างได้อย่างไร
• ถ้าหาความสุขจากความมัวเมา เท่ากับจังเงาในกระจก
• ถ้าอยากเป็นคนงาม อย่าวู่วามโกรธง่าย
• ถ้าอยากเป็นคนสบาย อย่าเบื่อหน่ายความเพียร
• ถ้าอยากเป็นคนมั่งมี อย่าเป็นคนดีแต่จ่าย
• ถ้าอยากเป็นคนนำสมัย อย่าทำลายวัฒนธรรม
• ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ อย่าเหยียดหยามคนอื่น
• ถ้าอยากมีความรู้ อย่าลบหลู่อาจารย์
• ถ้าอยากหาความสำราญ อย่าล้างผลาญสมบัติ
• ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ อย่าขาดความยุติธรรม
• ถ้าอยากเป็นคนดัง อย่าหวังความสงบ
• เป็นอยู่เท่าที่มี ดีกว่าเป็นเศรษฐีเงินผ่อน
• ทำการงานอยู่กับบ้าน ดีกว่าสุขสำราญในบ่อน
• แสวงลาภจากการงาน ดีกว่าบนบานบวงสรวง
• ไม้เท้าของคนเฒ่า ดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู
• รักกันฉันท์พี่น้อง ดีกว่าเงินทองเป็นไหน ๆ
• ปิดปากไว้ไม่พูดจา ดีกว่านินทาเพื่อนบ้าน
• ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม ดีกว่าจะกลุ้มเมื่อแก่
• อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล
• คอยตักเตือนตัวเอง ดีกวาเพ่งโทษคนอื่น
• ทำความดีแล้วดัง ดีกว่าถูกชังเพราะทำชั่ว
• ถ้ากินอยู่เกินฐานะ ชีวิตจะขรุขระเดือดร้อน
• ยอมลำบากเมื่อตอนต้น ดีกว่ายากจนทีหลัง
• เป็นอยู่อย่างหมดหวัง คือการขุดหลุมฝังตัวเอง
• ชีวิตคือการต่อสู้ จงเป็นอยู่ด้วยความอดทน
• ถ้าตกอยู่ใต้อำนาจยาเสพติด เท่ากับเผาชีวิตทั้งเป็น
• ถ้ามัวเมาเอาแต่ดัง ชีวิตจะพังเพราะชื่อเสียง
• ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ อย่าเชื่อง่ายหูเบา
• อำนาจวาสนา คือที่มาของความกังวล
• โลกจะลุกเป็นไฟ เพราะใจขาดธรรมะ
• ชีวิตจริง ไม่เหมือนฝัน
• ถ้าชนะด้วยอาวุธ จะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทน ความขุ่นแค้นจะหายไป
• ถ้าเสรีไม่มีเขต จะเป็นเหตุให้วุ่นวาย ถ้าเสรีตามกฎหมาย ความวุ่นวายสงบลง
• ถ้าผู้ใหญ่ตามใจว่า จะชักพาให้เดือดร้อน ถ้าผู้น้อยฝืนคำสอน จะเดือดร้อนไปทั่วเมือง
• ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัว จะหมองมัวชั่วชีวิต ถ้าทำงานเพื่ออุทิศ สิ้นชีวิตชื่อยังอยู่
• เป็นพระไม่สังวร จะถ่ายถอนความศรัทธา เป็นชาวบ้านไม่เสาะหา จะนำพาให้ล่มจม
• ประชาธิปไตยตามใจว่า คือที่มาแห่งความวุ่นวาย
• สังคมจะเป็นธรรม เพราะไม่เหยียบย่ำคนอื่น
• คนไม่เคารพกฎหมาย เหมือนวัวควายไม่มีคอก
• ดูบ้านเมืองดูที่ความสะอาด ดูประชาชาติดูที่ความสามัคคี
• ดูคนดี ดูที่งาน ดูลูกหลาน ดูที่ความเคารพ
• ดูหญิง ดูที่ความอาย ดูชาย ดูที่ความกล้าหาญ
• ดูพระดูที่กิจวัตร ดูคฤหัสถ์ ดูที่ความขยัน
• เพ่งโทษตนเป็นบัณฑิต เพ่งความผิดคนอื่นเป็นพาล
• เสียเงินทองไม่เป็นปัญหา เท่ากับเสียเวลาและเสียใจ
• ถ้าใช้กฎหมู่ จะอยู่อย่างรำคาญ ใช้อำนาจทางศาล จะสำราญทั่วเมือง
• เห็นผู้ใหญ่ว่าโง่ เห็นนักเลงโตว่าฉลาด เห็นพ่อแม่ไม่สามารถ คืออุบาทว์บ้านเมือง
• เห็นคุกเป็นบ้าน สุราบานเป็นเพื่อน บ้านเรือนเป็นศาลา คือที่มาของความวิบัติ
• ส่งเสริมการพนัน แข่งขันความมั่งมี ไม่เชื่อคนแต่เชื่อผี จะมั่งมีได้อย่างไร
• ความสุขโลกีย์ มีได้ชั่วคราว ความสุขยืนยาว ต้องเข้าหาธรรม
• ปฏิรูปจะได้ผล ประชาชนต้องร่วมใจ
• ถ้าจะทำงานเพื่อชาติ อย่าแสวงหาอำนาจเพื่อตัว
• ถ้าจะทำงานเพื่อศาสนา อย่าแสวงหาอามิส
• อยากให้ไทยคงเป็นไทย อย่าทำลายวัฒนธรรม
• ความวิบัติของชาติ คือผู้มีอำนาจแตกสามัคคี
• สังคมมากกว่าส่วนตัว ชีวิตครอบครัวจะเดือดร้อน
• เป็นทุกข์เพราะความจน ดีกว่าทนทุกข์เพราะเป็นหนี้
• ประดับกายด้วยความดี มีราศีกว่าประดับเพชร
• ฆ่าสัตว์ได้โทษ ฆ่าความโกรธได้บุญ
• อยากจะหนีความทุกข์ อย่าหวังความสุขทางกาย
• ปฏิวัติดัดนิสัย เป็นการแก้ไขที่ถูกต้อง
• ถ้ารักประเทศชาติ อย่าถือโอกาสร่ำรวย
• ถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า อย่ามัวอิจฉาคนอื่น
• อยากเป็นชายจริงหญิงแท้ อย่าเปลี่ยนแปรประเพณี
• คุณค่าของสัตว์อยู่ที่กาย คุณค่าหญิงที่ชายอยู่ที่ความประพฤติ
• ภัยใหญ่ของชีวิต คือความคิดลุ่มหลง
• ถูกบัณฑิตนินทา ดีกว่าถูกพาลายกย่อง
• ถ้าไม่อยากให้ผิดหวัง ให้ระวังอย่าโลภ
• ถ้าไม่อยากให้จิตวุ่นวาย ให้นึกถึงตายไว้บ้าง
• ถ้าไม่อยากจะเศร้าโศก ให้มองโลกเป็นอนิจจัง
• เป็นอยู่อย่างเกียจคร้าน จะล้างผลาญสมบัติ เป็นอยู่อย่างประหยัด จะได้สมบัติจากตัวเอง
• เจริญทางวัตถุ จะคุกรุ่นเป็นไฟ เจริญทางจิตใจ จะแจ่มใสสงบ
• มีธรรมเป็นอำนาจ จะปราศจากเวรภัย มีอธรรมเป็นใหญ่ เวรภัยจะตามมา
• ความสุขแบบชาวโลก มีทุกข์โศกเป็นผล ความสุขอริยชน มีผลเป็นความสงบ
• เลิกเห็นแก่ตัวได้เมื่อไร จะสุขใจเมื่อนั้น
• ไม่ทำการงาน คบอันธพาล มั่วสุขสำราญ ไม่นานหมดตัว
• มัวเมาอามิส หลงยาเสพติด ทำการทุจริต ยาพิษสังคม
• อวดดื้อถือตน ไม่ฟังเหตุผล ยุแยงแฝงกล คือคนทำลาย
• แก้ด้วยการเพิ่ม จะเสริมปัญหา แก้ด้วยปัญญา ปัญหาจะลด
• โลกนี้สับสน เพราะคนมุ่งรบ โลกนี้สงบ เพราะเคารพธรรม
• ขยันหมั่นไว้จะได้ดี แต่อย่ามีความโลภ
• หวังได้ทรัพย์จากการพนัน คือความเพ้อฝันของคนสิ้นคิด
• ความหลงไหลอบายมุข คือความทุกข์ของครอบครัว
• ปัญหาเศรษฐกิจและจิตใจ ต้องแก้ไขพร้อมกัน
• ทางพัฒนาที่ถูกทาง คือการเสริมสร้างคนดี
• ดูคนดี ดูที่การกระทำ ดูผู้นำ ดูที่การเสียสละ
• ศัตรูของประเทศชาติ คือประชาราษฎร์ขาดสามัคคี
• ความคิดริษยา เหตุที่มาของการแตกแยก
• ชีวิตที่ยุ่งยาก เพราะมีความอยากมากเกินไป
• ทุกข์ยากที่อุปาทาน สุขสำราญที่ปล่อยวาง
• หมั่นนึกถึงความตาย คืออุบายแห่งความไม่ประมาท
• คนเกียจคร้านไม่ทำงาน เป็นคนพิการสากล
• คนที่หวังพึ่งโชคชะตา เป็นคนปัญญาอ่อน
• คนที่ท้อถอยเบื่อหน่าย เป็นคนตายก่อนหมดอายุ
• คนที่มัวเมาเอาแต่เงิน จะห่างเหินจากญาติมิตร
• กินเหล้าเพื่อเข้าสังคม เป็นค่านิยมที่ผิด
• ภัยที่น่ากลัวคือความตาย ทางแห่งความฉิบหายคือ อบายมุข
• ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ เป็นหัวใจการพัฒนา
• คนเก่ง ๆ มีมาก คนที่หายากคือคนดี
• ความวิตกกังวลใจ เป็นโรคร้ายของชีวิต
• ความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นอุบายสร้างสันติ
• ตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม สร้างค่านิยมที่ให้โทษ
• ความง่ายอยู่ที่ปาก ความยากอยู่ที่ทำ
• ทำดีไม่มีประมาณ ก่อความรำคาญให้คนอื่น
• สู้รบแบบพุทธะ คือการเอาชนะตัวเอง
• ระวังหูของเรา ดีกว่าเฝ้าปิดปากคนอื่น
• เหนื่อยกายหลับสนิท เหนื่อยจิตหลับไม่ลง
• ไม่หยุดไม่ถึงพระ ไม่ละไม่ถึงธรรม
• ลำบากเพราะการงาน ดีกว่าสำราญแล้วกลุ้ม
• มั่งมีเพราะประหยัด อัตคัตเพราะฟุ่มเฟือย
• คุณความดีมีมาก ส่วนที่หายากคือคนทำดี
• ทำอะไรตามใจว่า สร้างปัญหาให้ตัวเอง
• อามิสเป็นเพียงสิ่งอาศัย ความสุขใจอยู่ที่ความสงบ
• ความสุขที่ได้จากตัณหา มีค่าเท่ากับความทุกข์
• สะดวกนักมักง่าย สบายนักมักลืมตัว
• การรู้จักปล่อยวาง เป็นวิถีทางสงบสุข
• เวลาไม่ได้ทำให้คนเสียคน คนต่างหากทำให้เสียเวลา
• เหล้าไม่ได้ทำให้คนเมา คนต่างหากเมาเหล้า
• สัตว์ไม่ได้โหดร้ายกว่าคน คนต่างหากโหดร้ายกว่าสัตว์
• ศีลธรรมไทยได้เสื่อม คนต่างหากเสื่อมจากศีลธรรม
• ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนา การรู้จักทำใจ เมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็นความสุข
• สังคมวุ่นวาย เพราะอบายมุข
• ทำแล้วไม่พูด ดีกว่าพูดแล้วไม่ทำ
• มีทรัพย์อับปัญญา จะพาให้เดือดร้อน
• เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย คืออุบายการประหยัด
• แต่งแต่กายไร้ค่า ถ้าไม่แต่งใจ
• คิดเอาแต่ได้ จะเสียใจภายหลัง
• เป็นอยู่อย่างบัณฑิต จะมีชีวิตอย่างปลอดภัย
• จงทำตามความถูกต้อง อย่าทำเพราะความถูกใจ
• ทำอารมณ์ให้ผ่องใส เป็นอุบายแก้ทุกข์
• พัฒนาไปจะไร้ผล ถ้าทุกคนหวังแต่เงิน
• อยู่นานไปจะไร้ชาติ ถ้าขาดความสามัคคี
• คิดไปก็ไร้คุณ ถ้ามัววุ่นอยู่แต่คิด
• ทำไปก็ไร้ค่า ถ้าไม่กล้าจะทำจริง
• ยิ่งทำไปยิ่งได้บุญ ถ้าเกื้อกูลกันและกัน
• ภาวนาให้ใจสงบ จะได้พบสันติภาพ
• บอกบุญบ่อย ๆ จะถอยศรัทธา บอกถูกเวลา ศรัทธาเจริญ
• ถ้าผูกใจเจ็บ จะเจ็บใจเรา ถ้าเมตตาเขา ใจเราสบาย
• ความคิดริษยา พาใจให้วุ่น เมตตาการุณ อบอุ่นไมตรี
• ความกังวลใจ เป็นภัยเป็นพิษ สำรวมความคิด ชีวิตเบิกบาน
• โลกที่สับสน เพราะคนวุ่นวาย จะสุขสบาย เป็นเรื่องของคน
• ถ้าปล่อยก็ว่าง ถ้าวางก็เบา ถ้าเอาก็หนัก
• ถ้าจะพัฒนาเขา ให้พัฒนาตัวเราก่อน
• ขยันไม่สันโดษ ทุกข์โทษจะตามมา
• บ้างเมืองจะพินาศ เพราะคนในชาติกอบโกย
• ระฆังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ต้องตีก็ดัง
• ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าหลงใหลลืมตัว
• ทำอะไรตามอารมณ์ ทุกข์ระทมจะตามมา
• หลงทางเหนื่อยกาย หลงงมงายให้แต่โทษ
• ความดีอยู่ที่การเสียสละ ชัยชนะอยู่ที่ขันติธรรม
• ดูตัวเราคอยเฝ้าดูความคิด ดูญาติมิตรให้พินิจความดี
• หลงอามิสมืดมิดมัวตา หลงปริญญาเพิ่มมานะทิฐิ
• ขับรถช้า ๆ เทวดาคุ้มครอง ขับรถคะนองผีจองเฝ้าป่าช้า
• หญิงชายจะไร้เพศ ถ้าปฏิเสธศีลธรรม
• โลกนี้ไม่มีปัญหา ถ้าศึกษาให้รู้ความจริง
• สิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชรา สิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิต
• โลกนี้ไม่มีอะไรใหม่ นอกจากความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
• ความร้อนอบอ้าวจะมาก่อนฝน ความลำบากยากจนจะมาก่อนความสุข
• โลกนี้แจ่มใสสำหรับคนใจกว้าง โลกนี้เวิ้งว้างสำหรับคนใจดำ
• วาจาอ่อนหลานลูกหลานใกล้ชิด วาจาเป็นพิษญาติมิตรห่างไกล
• อดีตจะหมดจดอนาคตจะสดใส ต้องแก้ไขที่ปัจจุบัน
• ถ้าถือคนบ้า ถ้าท้าคนเมา ถ้าเข้าคนผิด จะเป็นพิษแก่ตัว
• อุปสรรคปัญหา เป็นที่มาของความสำเร็จ
• ทำดีไม่ได้ผล เพราะทำตนลุ่ม ๆ ดอน ๆ
• มีเงินล้นฟ้า ไม่เท่าค่าของคน
• ทำความดีแล้วตาย ดีกว่าอยู่สบายไม่ทำประโยชน์
• คนดียินดีทำทาน คนอันธพาลระรานทำลาย
• ผู้ใหญ่หลงลืมตัว น่ากลัวกว่าเด็กดื้อ
• สัตว์ตายเพราะเหยื่อ คนถูกเบื่อเพราะอามิส
• ขับรถซิ่งซิ่ง จะวิ่งไปตาย ขับรถมักง่าย จะตายฟรีฟรี
• เห็นคนเมา เท่ากับเห็นคนบ้า เห็นคนขี้ยา เหมือนเห็นคนตาย
• ถ้าไม่อยากยากจน อย่างทำตนเป็นคนมั่งมี ถ้าอยากเป็นเศรษฐี ให้ทำทีเป็นคนจน
• เมาสุราพาให้ประมาท เมาอำนาจพาชาติล่มจม
• ความดังไม่คงที่ ความดีไม่เปลี่ยนแปลง
• ไม่ระวังปาก ได้ศัตรู ไม่ระวังหู ขาดหมู่ญาติมิตร
• ชีวิตจะผิดหวัง ถ้ามัวแต่นั่งนอนคอย
• คนฉลาดที่ขาดคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้
• ความหรูหราของชาวสังคม เป็นค่านิยมที่เสื่อม
• พูดตั้งพันคำ สู้ทำให้ดีไม่ได้
• อย่าคบคนชั่วเป็นมิตร อย่าทำบัณฑิตให้เป็นศัตรู
• ความงามอยู่ที่ความดี ความมั่งมีอยู่ที่ความสันโดษ
• แมลงวันชอบของเน่า คนโง่เขลาชอบทำบาป
• การรักษาศีลห้า ช่วยแก้ปัญหาโรคเอดส์
• ถ้าไม่ได้ทำความดี มีชีวิตอยู่ร้อยปีก็ไร้ค่า
• ฟังมากได้ปัญญา ไม่ระวังวาจาได้โทษ
• โอกาสที่ดีของคน ขึ้นอยู่กับความสนใจ
• วิชาให้ความฉลาด ถ้าขาดธรรมก็ให้โทษ
• คนฉลาดขาดความดี เป็นคนอัปรีย์สังคม
• ถ้าจะทำตัวให้เหมือนเขา ให้ดูเงาตัวเราก่อน
• ทุกสิ่งดูน่ารัก ถ้ารู้จักดูส่วนดี
• สุริยุปราคา พระอาทิตย์มืดมัว จะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวเราเอง
• เศษกองขยะ เกะกะทั่วบ้าน เศษคนอันธพาล รำคาญทั่วเมือง
• พูดให้เขารัก ยากนักยากหนา พูดให้เขาด่า ว่าง่ายนิดเดียว
• ติดคุกมีเวลาพ้นโทษ คนที่มักโกรธ ถูกทำโทษตลอดกาล
• ความสุขมิได้อยู่ที่ความมั่งมี การทำใจให้พอดี คือยอดความสุข
• คนดี ดีกว่าของดี มีคนดี ดีกว่ามีของดี อยากเป็นคนดี ต้องทำความดี
• ชีวิตจะมีค่า เพราะทำเวลาให้มีคุณ
• คุณสมบัติประจำชีวิต คือสุจริตประจำใจ
• ความเจริญทางวัตถุ ยั่วยุให้คนลืมตัว
• อย่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เสียไป จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่
• พระดังอาจจะไม่ดี พระดีอาจจะไม่ดัง
• ความขยันเป็นคุณสมบัติของคน ความอดทนเป็นคุณสมบัติของพระ
• ชีวิตคือสนามรบ จะต้องพบทั้งความแพ้ความชนะ
• ถึงยากจนก็เหมือนมั่งมี ถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจน ถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่
• ร่างกายนี้เป็นโลกอนิจจัง เป็นเรือนของโรค เป็นที่อยู่โรค