ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
School news
News
08/01/2018
01/01/2018
28/12/2017
28/09/2017
13/09/2017
ประกาศโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา เรื่อง ประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ประจำปีการ 21/05/2012
นโยายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 21/05/2012
กิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล 23/07/2011
News for teachers
26/09/2017
26/09/2017
12/09/2017
Education News
Webboard
Topic Date
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีสุข (105/2) 09 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียน (106/0) 08 ก.พ. 61
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาสมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่า (93/0) 08 ก.พ. 61
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (1949/1) 25 ก.พ. 55
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (1307/0) 17 พ.ย. 54
คู่มือบล็อกเกอร์ฉบับรวมใจชาวOKnation (1130/0) 17 ต.ค. 54
" อย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรแก่ประเทศ " (1508/7) 15 ต.ค. 54
เจตนารมณ์ 'ครูสอนดี' ยกระดับคุณภาพครูเพื่อการเรียนรู้ของเด็กไทย (983/4) 14 ต.ค. 54
๒๐ คำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี (978/1) 14 ต.ค. 54
ไม่มีคำวาแพ้ (927/3) 12 ต.ค. 54
The Letter from Office of Education
E-Office
ระเบียบสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 21/05/2012
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนมืออาชีพ 14/05/2011
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR 22/03/2011
Executive

นายเมธี คอบตะขบ
Director
รับเรื่องร้องเรียน
Link
The poll
ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อการบริหารโรงเรียนระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ท่านพึงพอใจต่อการจัดอาคารสถานที่และบริเวณของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
Stats
Start 27/02/2011
Last Update 29/08/2018
Visitors 735728
Page Views 895321
Administrators
Username
Password
Forgot password