ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
          เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา นำโดยผู้อำนวยการเมธี คอบตะขบ และคณะครู จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
                   1. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
                     2. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
                     3. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

 
admin : KruKaew

โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 446 ครั้ง