ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และแจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้
 
          เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา ชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ จึงควรมีการส่งเสริมให้เด็กมีความขยัน หมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกันเสียสละ รู้จักสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ สาธารณสมบัติ หากเด็กตระหนักถึง อนาคตของตนเอง และของชาติโดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็น "เด็กดี" และประเทศชาติก็จะเจริญ รุ่งเรือง เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาจึงได้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นทุกปี
 
admin : KruKaew
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 340 ครั้ง