ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ชื่อหนังสือ: ๙ ตามรอยพ่อ พระอัจฉริยภาพของพ่อ
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏเด่นชัดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อสนพระทัยเรื่องใดก็ทรงอุตสาหะศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ทรงส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมพระอัจฉริยภาพของพระโอรส ทั้งเรื่องการถ่ายภาพ ดนตรี จิตรกรรม และด้านอื่นๆ อีกทั้งยังปลูกฝังเรื่องการออม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนไทยที่ควรน้อมรับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 444 ครั้ง