ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
ชื่อหนังสือ: ๘๔ พรรณไม้ถวายในหลวง
          โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ในเรื่องการปลูกป่าในใจคน อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและแหนหวงป่าจนเกิดการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสัตว์ป่าทุกชนิด และหยุดคิดที่จะทำลายป่าและธรรมชาติต่อไป 

          การจัดทำหนังสือ ๘๔ พรรณไม้ถวายในหลวง เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันแนวคิด CSR ที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนในสังคมช่วยกันร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งแวดล้อมผูกพันกับเราตลอดเวลา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,14:41   อ่าน 373 ครั้ง