ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณ คุณจิรายุ รัตนเกตน์ และ คุณนุชพร ดุมใหม่ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
          ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณจิรายุ รัตนเกตน์ และ คุณนุชพร ดุมใหม่ กรุณามอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา

          ทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้จะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
 
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 325 ครั้ง