ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี (อ่าน 235) 15 ก.พ. 61
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและทดสอบกิจกรรมของลูกเสือสำรอง (อ่าน 337) 27 ม.ค. 61
งานวันครู อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2561 (อ่าน 339) 18 ม.ค. 61
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 256) 13 ม.ค. 61
ประเมินโรงเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันครู อำเภอปักธงชัย ประจำปี 2561 (อ่าน 236) 29 ธ.ค. 60
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 330) 29 ธ.ค. 60
คว้าเหรียญทองการแข่งขันฆ้องวงใหญ่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 210) 21 ธ.ค. 60
ประเมินโครงการเห็ดนางฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (อ่าน 179) 20 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สมเด็จเกมส์ ประจำปี 2560 (อ่าน 313) 18 ธ.ค. 60
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (อ่าน 396) 08 ธ.ค. 60
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาจัดค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 362) 18 พ.ย. 60
ครูและนักเรียนโรงเรียนธงชัยเหนือสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (อ่าน 389) 04 พ.ย. 60
เปิดห้องนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (อ่าน 348) 15 ต.ค. 60
28 กันยายน 2560 ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (อ่าน 358) 29 ก.ย. 60
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากวาดอันดับหนึ่ง 12 รายการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มสมเด็จ (อ่าน 293) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยานำเห็ดที่ได้จากการเพาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ (อ่าน 413) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาร่วมปลูกต้นดาวเรืองถวาย ร.9 (อ่าน 279) 13 ก.ย. 60
เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2560 (อ่าน 346) 02 ก.ย. 60
ผลการแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ โครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) (อ่าน 336) 28 ส.ค. 60
ค่ายคุณธรรมเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ วัดหัวเขาแจงธรรม (อ่าน 373) 27 ส.ค. 60
ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อ่าน 288) 26 ส.ค. 60
เข้าร่วมงานปักดำนาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 290) 26 ส.ค. 60
การแข่งขันกีฬาอาเซียน ประจำปี 2560 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา (อ่าน 312) 25 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 241) 25 ส.ค. 60
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2560 (อ่าน 549) 20 ส.ค. 60
โครงการป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ ประจำปี 2560 (อ่าน 319) 20 ส.ค. 60
กราบถวายสักการะพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 และศึกษาดูงาน (อ่าน 307) 20 ส.ค. 60
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 285) 20 ส.ค. 60
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 354) 19 ส.ค. 60