ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเมธี คอบตะขบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา