ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพยอม บอนขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพายุภักดิ์ ขุมพุทรา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐดนัย เฟ้นดี้
ครูอัตราจ้าง