ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่ออาจารย์ : นางวรีรัตน์ เจริญวัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2556,23:22  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..